Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) επιβεβαιώνουμε ότι στη Capitiva.gr μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτετε τα στοιχεία σας. Ζητείται από τους επισκέπτες να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν εγγραφούν ως συνεργάτες, ή να τύχουν των προγραμμάτων συνεργασίας.

Με την αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων συναινείτε ανεπιφύλακτα στη χρήση τους από την Capitiva με σκοπό την επικοινωνία για την ολοκλήρωση της αίτησης συνεργασίας, την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Captiva.
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν:
α.Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (π.χ. ν.2472/1997) τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Οι χρήστες διατηρούν πρόσβαση στα δεδομένα και έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουν και να προχωρήσουν σε διαγραφή τους.

Τα δεδομένα διατηρούνται στη Capitiva.gr μόνο για όσο χρόνο οι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο χρήστης. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάσσουν το απόρρητο των δεδομένων τους και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους ούτε να παραχωρούν τη χρήση των στοιχείων αυτών σε τρίτους. H Capitiva επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα στοιχεία που δίνουν στη Capitiva είναι απολύτως ορθά. Ως εκ τούτου, η Capitiva δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο χρήστης θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία δεν παραδίδεται στο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν τη πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Η πολιτική ενδέχεται να αλλάζει περιοδικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.